Languages:

За нас

Креирање извонредно место за работа значи создавање силна и стабилна база на ДВИГАТЕЛИ НА УСПЕХ.

Веруваме дека оперативните процеси и сите наши бизнис успеси се резултат на енергијата и заложбите на луѓето во организацијата.

Резултати

— ОПЕРАТИВНИ ПРОЦЕСИ
— БИЗНИС РЕЗУЛТАТИ

 • Приходи
 • Раст на бизнисот
 • Удел на пазарот
 • Профит
 • $ & %
 • Препознатливост на брендот
 • Процеси
Двигатели на успех

— ВИСОКО АНГАЖИРАНИ И МОТИВИРАНИ ЛУЃЕ
— ПРЕПОЗНАТЛИВА ОРГАНИЗАЦИСКА КУЛТУРА

 • Заеднички вредности
 • Етички принципи
 • Почит, достоинство и доверба
 • Комуникација
 • Препознавање на резултати
 • Баланс помеѓу приватниот живот и работата
 • Чувство на припадност
 • Можности за развој
 • Согледување на големата слика
 • Емпатија

… се само дел од вредностите за кои се залагаме
за да креираме извонредно место за работа.

Нашата мисија

Доверлив партнер за креирање работна средина со високо мотивирани и ангажирани соработници посветени на организациските вредности и развој на бизнисот.

Нашата визија

Организации кои препознаваат дека луѓето се клучен фактор за успех. Место во кое луѓето сакаат да се приклучат, да останат и да се развиваат уживајќи во сопствената благосостојба.

Нашите вредности

 • Луѓето пред сè
 • Емпатија – вештина, талент, чувство
 • Без его трип
 • Формална гардероба ≠ сериозност во работата
 • Баланс помеѓу приватниот живот и работата
 • Поттикнување на иновативност и личен развој
 • Социјално одговорни
 • Бизнисот е „маратон“
 • Фокусирани на постојан и одржлив финансиски раст
Проверете дали вашата организација ги има некои од следните „симптоми“